Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви днес (18 септември) ново предложение за въвеждане на сертификати за идентичност на храните, продавани на пазарите на запад и на изток в Европейския съюз.
 
 
Работодателската организация представи проект за промени в Закона за храните с цел премахване на т. нар. „двойни стандарти“.
 
Няколко дни по-рано – на 14 септември тази година, трийсет народни представители от левицата внесоха в Народното събрание почти същото предложение – за въвеждане на сертификати, за вписването им в публичен национален регистър и за налагане на тежки глоби в случаите на нарушение.
 
„Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде със същото съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена“, обявиха от АИКБ.
 
Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България, уточни председателят на Асоциацията Васил Велев.
 
Снимка: АИКБ
 
Според проекта сертификатът, който задължително трябва да бъде издаден от контролния орган на страната по произход, ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо от нейното количество.
 
„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, коментира Васил Велев.
 
Според един от авторите на законопроекта - председателя на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев, за да се гарантира превантивното действие на закона, наказанията за нарушителите трябва да бъдат сериозни. Затова се предлага при първо нарушение санкциите да бъдат в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно - от 5% до 10%.
 
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще подкрепят инициативата“, каза председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев.