Производители на телешко и говеждо месо, както и фермери от сектор „Плодове и зеленчуци“ може да получат специална помощ от ЕС за представяне на своята продукция на пазара в ЕС и по света.
 
 
Днес Европейската комисия (ЕК) обяви, че набира предложения за програми за подкрепа на европейските селскостопански продукти в Общността и в трети страни. За целта са отпуснати общо 191,6 млн. евро за програми за насърчаване през 2019 г., включително 181,6 млн. евро за съфинансиране на програми и други 10 млн. евро в случай на сътресения на пазара.
 
За сравнение през миналата година общата сума за промоции на европейски храни беше по-ниска - 179 млн. евро. С част от средствата бяха финансирани кампании за здравословно хранене, както и конкретни пазарни сектори.
 
На вътрешния пазар на ЕС акцентът ще бъде върху кампании, които насърчават продукти от различните схеми за качество, включително защитени наименования за произход, защитени географски указания и гарантирани традиционни специалитети, както и биологични продукти. За целта е определена сума от около 100 млн. евро.
 
 
Част от финансирането ще бъде насочена към конкретни сектори: ориз, произведен по устойчив начин, говеждо и телешко месо, пресни плодове и зеленчуци. Секторът „Плодове и зеленчуци“ специално е избран за насърчаване на здравословното хранене сред потребителите в ЕС, подчертаха от ЕК. 
 
89 млн. евро от общия бюджет ще бъдат разпределени за кампании в страни извън ЕС с висок търговски растеж, като Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и САЩ.
 
От днес за обявената от ЕК помощ могат да кандидатстват организации на земеделски производители или сдружения на търговци в сектора, а също и рекламни агенции, които представят и популяризират на продукти от изброените групи.
 
 
Така наречените „прости“ програми могат да се заявят от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. С „многостранни“ програми могат да кандидатстват най-малко две национални организации от поне две държави-членки или от една или повече европейски организации.
 
Предложенията трябва да бъдат представени до 16 април 2019 г. чрез специалния портал. Комисията ще направи оценка на предложенията и ще обяви бенефициерите през есента.
 
Изпълнителната агенция на ЕС за потребителите, здравето, земеделието и храните (CHAFEA) предоставя редица инструменти, които да помогнат на кандидатите да представят успешно своите предложения. Повече информация ще бъде разпространена на 7 февруари в рамките на Европейски информационен ден.