Темата за възможността за финансова помощ и подкрепа при покупката на земя от младите фермери в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) беше повдигната от вицепрезидента на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA) Томас Дъфи.

Ще се намери ли ресурс за фермерите с ново отваряне на Ковид-мерките?

Той обясни как подобна мярка може не само да се приложи, но и да помогне на младите земеделски стопани в новата ОСП.

„Ирландското министерство на земеделието, храните и морето (DAFM) би могло да помогне на фермерите при купуването на земя чрез използването на финансови инструменти“, коментира Дъфи за Agriland.ie.

По думите му дори подобна мярка вече е включена в документ, публикуван от Европейската комисия (ЕК). Дъфи е категоричен, че „не се говори достатъчно за някои от потенциалните финансови инструменти, като това облекчение за младите, по време на дискусиите за стратегическите планове на ниво ЕС“.

Какво казва регламентът за ОСП?

Член 68 от документа на Европейската комисия казва, че държавите членки изготвят списък на недопустимите инвестиции и категории разходи. Той включва някои от следните мерки, които според Комисията трябва да се считат за недопустими:

- Купуване на права за земеделско производство;
- Купуване на права на плащане;
- Купуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, освен с цел възстановяване на селскостопанския или горския потенциал след природно бедствие и катастрофални събития;
- Покупка на земя с изключение на покупка на земя за опазване на околната среда или земя, закупена от млади фермери чрез използването на финансови инструменти.

Тълкуването на европейското законодателство от CEJA е, че съответната държава членка на ЕС може да счита покупката на земя за допустима за подпомагане по интервенциите на ОСП. И това е в случай че млад фермер купува земята или земята е закупена за „опазване на околната среда“.

Според Комисията максималният размер на подкрепата на мерки от този характер трябва да бъде в размер на 75% от допустимите разходи.

В документа обаче се посочва, че максималният процент на подпомагане може да бъде увеличен за инвестициите в залесяване, както и редица други мерки.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg