Розопроизводството се нуждае от контролен механизъм, който да бъде въведен от бъдещия Закон за розата, като същевременно не спъва пазарните отношения.
 
 
Това е позицията, която беше подкрепена от всички участници в дискусията  по проектозакона, организирана в Казанлък с участието на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Цветан Димитров.
 
„Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта. Ще се регулират взаимоотношенията между производители и преработватели, за да не се стига до случаи на свръхпроизводство, ниски цени и недоволство от двете страни“, каза той.
 
Снимка: МЗХГ
 
Цветан Димитров припомни, че розите и розовото масло са традиционен поминък за българина от векове и е редно да бъдат със специален статут в законодателството. Прецизирането на текстове от проекта продължава, като една от обсъжданите теми е именно за контролните механизми.
 
„Законодателната рамка, която със съвместни усилия разработваме, ще бъде представена от министъра на земеделието пред народните представители още тази година. Законът от една страна ще защити поминъка на хората, а от друга ще даде възможност този български продукт да  бъде на необходимото ниво, както в България, така и по света“, каза зам.-министър Димитров. 
 
Според него, крайният резултат от прилагането на новия Закон за розата ще бъде защитата за хората в бранша, така че те да получат достойна отплата за своя труд.