През ноември 2018 г. ресорното министерство излезе с промени в Наредба 26, касаеща директните доставки доставки от фермерите. В момента тече обсъждане на проектонаредбата. Срокът за предложения е 11 март, а след това Европейската комисия (ЕК) ще нотифицира наредбата.
 
 
В наредбата се предлага да отпадне териториалното ограничение за продажба на продукти от козе, овче и биволско мляко и те да могат да се продават в цялата страна. 
 
 
Към сега действащата наредба единствено продуктите от мед могат да се реализират на територията на цялата страна, като всички останали продукти от животински произход задължително се пласират само в областта или в съседните на нея области по местонахождение на фермата.
 
[news]
Предлага се ново определение, според което директна доставка на малки количества сурово овче или козе, или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:
 
1. 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко до 200 броя животни в период на лактация или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;
 
2. 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко от 200 до 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
 
3. 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко над 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация.
 
Изменения се правят и по отношение на производството и продажбата на домашни двукопитни животни, птици, щрауси или зайци. Според новото предложение, охладеното месо от тези животни, което е заклано в кланица, може да бъде продавано не само в общината, където се намира стопанството, но и в една съседна на нея административна област.