Съгласно окончателната оценка на Министерство на земеделието, храните и горите през сезон 2016/2017 със слънчоглед са били засети 820 хил. ха. Реколтирани са 818 хил. ха, като получената реколта е в размер на 1838 хил. тона при събрани 2,25 тона/ха, съобщава zol.ru.

Производител: Ситуацията ни мотивира да отглеждаме лавандула

По този начин българските зърнопроизводители в условия на увеличени посевни и реколтирани площи, а също така и на продуктивност, близка до рекордната, са успели да съберат 7,5% повече слънчоглед, сравнено с предходния сезон.

През 2016/17 продължи тенденцията за повишаване на обема на преработка на слънчоглед във вътрешността на страната на фона на понижаване на вноса на същата култура.

Колкото до перспективите за сезон 2017/2018, анализатори от УкрАгроКонсалт смятат, че факторът висока рентабилност на производството на слънчоглед ще изиграе своята роля и площите, засети с тази култура, ще бъдат увеличени до 850 хил. ха. Като резултат се очаква по-голяма реколта от слънчоглед.