2,4 процента са грешките в плащанията по раздел „Природни ресурси" от бюджета на Европейския съюз за 2017 година. Това става ясно от доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).
 
 
Раздел „Природни ресурси" обхваща Общата селскостопанска политика, рибарството и част от разходите за опазване на околната среда и климата. През 2016 година грешките в този раздел бяха незначително по-големи – 2,5 на сто. 
 
Според одиторите от Европейската сметна палата миналогодишните грешки е можело да са с един процент по-малки, ако страните-членки бяха използвали правилно наличната информация. Най-малко са неправомерно използваните директни плащания, се уточнява в доклада. Те са под прага от 2 процента.
 
Основните причини за грешки в раздела „Природни ресурси" са неспазването на критериите за получаване на субсидии, сгрешени данни за площи и брой животни, както и неизпълнени задължения по опазването на околната среда.
 
В тази връзка одиторите препоръчват на Европейската комисия да проверят какъв напредък има при националните разплащателни служби по отношение на подкрепата на стопаните. Освен това от Брюксел трябва да оценят дали страните-членки предприемат адекватни мерки за ограничаване на грешките при изплащането на субсидии за подкрепа на пазара и при Програмата за развитие на селските райони.
 
ЕС не трябва да създава очаквания, които не може да реализира, предупреждават одиторите. В Предговора към Доклада председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене подчертава, че общият размер на бюджета на ЕС е не повече от 1 % от брутния национален доход на целия ЕС. Поради тази причина ЕС трябва да гледа реалистично на това, което може да постигне с поверените му средства, особено в контекста на приближаващия следващ седемгодишен бюджетен цикъл. „Заключението е ясно“, заявява Лене, „ЕС не трябва да прави обещания, които не може да изпълни“.