За периода януари–  юли 2018 г. износът на пресни зеленчуци бележи ръст от над два пъти на годишна база, до 36 хил. тона, а този на пресни плодове – със 70,7%, до 32 хил. тона. Това става ясно от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Най-съществен принос за нарастване на общия износ на пресни зеленчуци в рамките на периода имат бобовите зеленчуци, като количествата, реализирани извън страната, са с 13,9 хил. тона или близо 9 пъти повече на годишна база. Значително увеличение се отчита и при експорта на домати (63,6%), пиперки (92,7%) и картофи (над три пъти), а по-умерено – при този на краставици, патладжани, гъби, чесън, моркови и репи – между 38,8%. От друга страна, износът на лук и зеле намалява респективно с 4,2% и 47,6%.
 
Отчетеният значителен ръст при износа на пресни плодове през седемте месеца на 2018 г. се дължи до голяма степен на увеличение на реекспорта на цитрусови плодове с 11,5 хил. тона или близо три пъти на годишна база. В сравнение със същия период на миналата година чувствително нарастване се наблюдава и при изнесените количества череши (23,8%), ябълки (79,7%), дини (над два пъти) и пъпеши (над пет пъти), а намаление – при черупковите плодове (32%), прасковите (51,6%), кайсиите (52,2%), ягодите (66,9%), вишните (69,9%) и сливите (56,6%).
 
При вноса на пресни плодове и зеленчуци през първите седем месеца на 2018 г. почти не се забелязва разлика спрямо същия период за 2017 година. В страната са внесени 168,8 хил. тона пресни зеленчуци и 186,6 хил. тона пресни плодове, което е съответно ръст от едва 1,9% и 8,3%.
 
Увеличението на общия внос на пресни зеленчуци се дължи основно на нарасналите доставки на краставици (с 4,2 хил. тона или 33,6%), пиперки (с 3,8 хил. тона или 30,1%) и домати (с 3,5 хил. тона или 6,5%). Повишение се регистрира и при импорта на моркови (10,2%), тикви (18,1%), карфиол и броколи (52,1%). Същевременно внесените количества лукови зеленчуци, чесън, гъби и картофи намаляват в рамките на 11,6–28,6%, най-значително при картофите. 
 
 
Около половината от вноса на пресни плодове през периода януари–юли 2018 г. се формира от цитрусови плодове и банани – общо 95,1 хил. тона, което е с 22,7 хил. тона или около 31,3% повече на годишна база. Сред останалите плодове, внасяни в по-големи количества, по-съществено увеличение спрямо същия период на 2017 г. се отчита при прасковите (4,6%), пъпешите (5%), крушите (11,1%), черупковите плодове (13,7%), черешите (24,8%) и гроздето (28,4%), а намаление – при дините (14,4%), ягодите (16,1%) и ябълките (24,4%).