До 31 октомври фермерите, които кандидатстват по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2021 г., доказват произведените и реализирани от тях мляко и млечни продукти, както и животни. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. 

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Документи за доказване на мляко се подават по четири схеми за обвързано подпомагане: 

•    Млечни крави – СМлК;
•    Млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко);
•    Овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация);
•    Биволи. 

При попълване на документите кандидатите трябва да използват актуалната за кампания 2021 бланкова таблица според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми за обвързано подпомагане:

•    Месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
•    Месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
•    Овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). 

В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни образци.

Реализацията се доказва за периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г., а образци на документите може да изтеглите от ТУК.

Междувременно до 5 ноември продължава кандидатстването по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи отново се приемат в областните дирекции на ДФЗ.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 25 хил. лв. 

Общият бюджет за 2021 г. е 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Важно условие е стопаните да регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, както и организации и групи производители.