В община Силистра предприемат защитни мерки за профилактика, за да се ограничи болестта Африканска чума по домашните свине в района на Силистра. Заповедта е подписана от зам.-кмета Денка Михайлова и е публикувана на сайта на Общината.
 
 
Налага се забрана върху провеждането на пазари и продажбата на домашни свине и месни продукти от лични стопанства в Силистренско. 
 
Засилва се контролът върху придвижването или транспортирането на животните. Придвижването в възможно, след като ветеринар е извършил клиничен преглед на здравословното състояние на домашните свине. Задължително условие за транспортирането им е да имат индивидуални ушни марки и ветеринарномедицинско свидетелство.
 
Общината продължава да информира свиневъдите за клиниката на болестта, мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за дезинфекция, както и подходящите инсектициди.
 
Припомня се задължението на стопаните незабавно да информират Областната дирекция по безопасност на храните в Силистра, ако констатират клинични признаци, характерни за тази зараза.
 
До затягането на мерките се стигна, след като бяха констатирани два случая на заразена дива свиня в Държавно ловно стопанство – Тервел. Последва извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Добрич, за да се обсъди ситуацията в инфектираната зона, в която попада и районът на Силистра.