Неблагоприятното време от началото на юни - с висока влажност и по-малък брой слънчеви дни, е основният фактор по-слаба реколта от полското производство на зеленчуци през този сезон.
 
 
Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) публикува очакванията си за някои основни култури в новия си информационен бюлетин
 
Общото производство на домати у нас през 2018 г. може да падне до 145 хил. тона. Това ще бъде приблизително с 9% по-малко от реколтата през 2017 г. Делът на полските домати ще остане водещ с около 91 хил. тона, като се очаква намаление с около 11% в сравнение с 2017 г., смятат анализаторите от Центъра. Техните очаквания за производството на краставици през тази година са за около 58 хил. тона.
 
 
„Отбелязаният през 2017 г. ръст в количествата от открити площи ще претърпи най-сериозен спад и от 15 хил. тона може да падне на около 9 хил. тона“, се казва в прогнозата.
 
Предвижданията на CAPA при пипера са за производство от 55 хил. тона. Това е една от трите култури с най-големи колебания на производството, защото по-голямата част от реколтата се добива на открито.
 
                            Изкупни цени на зеленчуците - лв./кг без ДДС
Източник: НСИ      * - Пригноза на CAPA
 
Цените е много вероятно да бъдат по-високи от средните за последните пет години. При доматите средногодишните цени на дребно се очаква да бъдат около 2,50 лв./кг - 4% над тези от периода 2013-2017 г. При пипера те може да достигнат 2,20 лв./кг - 7% над тези за последните пет години, а при краставиците вероятно ще останат около 2,50 лв./кг - с 3% под средната за предишните пет години.
 
                                                  Цени на едро - лв./кг с ДДС
Източник: ДКСБТ       * - Прогноза на CAPA
 
По данни на Рабобанк, глобалното производство на домати през миналата година е било 170 млн. тона, на лук - 95 млн. тона, на краставици - 82 млн. тона, а на пипер - 40 млн. тона.
 
В Европа през последните една-две години се засилват националистичните тенденции в земеделието, коментират изследователите от CAPA. В много от страните предпочитанията на потребителите все по отчетливо се насочват към родното производство на плодове и зеленчуци. Очаква се в следващите години да намалее вътрешнообщностната търговия, като се засилят опитите за увеличаване на местното снабдяване със земеделски продукти.