От 3 млн. на 2.5 млн. евро да се намали максимално допустимият разход по подмярка „Модернизация на земеделските стопанства” в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). за това настояват от Националния съюз на земеделските кооперации в България.
 
Според НСЗКБ, заложеният максимално допустим разход за един кандидат за периода на прилагане на програмата от 3 млн.евро е излишно висок. 
 
От Съюза на кооперациите дават пример със Земеделска кооперация от Североизточна България, която обработва 25 хил.дка (сравнително голямо стопанство). В досегашния програмен период кооперацията е успяла чрез мярка 121 да реализира: проект на два етапа за изграждане на модерно силозно складово стопанство с капацитет 12 хил.тона, като разходите са на стойност 2 млн.лв.; реализиран е и проект за земеделска техника за 755 хил.лв.,  проекти за земеделска техника за 318 хил.лв., както и  проект за животновъдството (нитратна директива) за 427 хил.лв. Сумарно за програмния период тези солидни инвестиции, гарантиращи нормалната работа на кооперацията, възлизат на 3,5 млн.лв. или 1.78 млн.евро.
 
Според председателя на Съюза на кооперациите д-р Петър Николов "единици биха били стопанствата, които бяха достигнали инвестиционни разходи над 2 млн.евро, камо ли 3 млн.евро". Ето защо от Съюза предлагат максимално допустимия разход за един кандидат за периода на прилагане на програмата да бъде намален от 3 млн. на 2.5 млн. евро. Това ще даде възможност на повече кандидати да се ползват от подмярка „Модернизация на земеделските стопанства”. 
 
От Националния съюз на земеделските кооперации в България, които са член на Тематичната работна група по ПРСР, са изпратили своето предложение до МЗХ относно Промени във варианта на ПРСР 2014-2020 г., изпратен на ЕК на 2 юли 2014 г. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!