Жътвата на есенниците продължава с бързи темпове, отбелязва оперативният анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
 
Последните данни сочат, че до тази седмица са прибрани 202 100 тона пшеница и 247 000 тона ечемик. Темповете значително изпреварват миналогодишната кампания, когато до този период са били ожънати едва 624 тона пшеница и 26 000 тона ечемик. 
 
През стопанската 2018/2019 г. обаче реколтата от ечемик в страната ще бъде по-ниска на годишна база заради едновременното намалението на заетите от тази култура площи и спада на средния добив от декар.
 
Средният добив от ечемик сега е 459 кг/декар или с 9% под миналогодишния. Намаление има и в площите. През тази година те са 1 152 950 декара или с 11% по-малко в сравнение с юни 2017 г. 
 
 
Времето позволи през този месец жътвената кампания да започне по-рано и половината от реколтата от ечемик вече е прибрана. Реколтираните към 21 юни площи са били 47% от засетите от тази култура, като са добити 246 918 тона. 
 
През последната седмица стартира и жътвата на маслодайна рапица, ръж и тритикале. До момента реколтата от маслодайна рапица възлиза на близо 40 000 тона, като са реколтирани 9.4% от площите.
 
Пшеницата през тази година заема 11 428 387 декара, като от тях вече е прибрана реколтата от 406 712 декара или от 3,6% от площите. Произведената досега продукция е 202 103 тона при среден добив 497 кг/декар или с 35.4% повече в сравнение с миналогодишния.