Обнародвана е Наредба 11 за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, спрямо която собствениците на животни и/или бизнес оператори, както и собственици на обекти, в които се извършва първична преработка трябва да извършват самоконтрол за остатъците.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Нормативният акт  е във връзка със Закона за управление на агрохранителната верига и заменя старата наредба от 2006 г. В новата се определят мерките за контрол и наказателните действия, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора. Агенцията се задължава ежегодно до 31 март да разработва Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО), която преди да стане действаща, трябва да бъде одобрена от Европейската комисия.

Независимо от изпълнението на НМПКО БАБХ може да извършва официален контрол без предупреждение чрез вземане на проби и предоставянето им за изпитване в лаборатория, пише още в нормативния текст.

На стриктен контрол ще подлежат две друпи остатъци и замърсители – „А” и „Б”. Първата включва субстанции с анаболен ефект и неразрешени субстанции (стилбени, производни на стилбени, техните соли и естери, антитиреоидни вещества, стероиди, лактони и резорцинова киселина, включително зеранол, бета-агонисти и съединения, неразрешени по европейски регламент).

Група Б включва ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (антибактериални вещества, включително сулфонамиди, квинолони, ветеринарни лекарствени продукти, успокоителни средства, нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти и други). 

Забранените остатъци са описани подробно в приложенията към Наредба 11. Опредлени са и групи субстанции, които са обект на мониторинг по видове животни и храни от животински произход, фуражи и вода за пиене на животните. В текста на наредбата са описани и нивата и честота за вземане на проби за говеда, свине, овце и кози, коне, бройлери, кокошки, пуйки и други птици, заешко месо, пчелен мед и други. Вижте целия нормативен акт тук.