Намалява броят на унищожените пчелни семейства, в резултат от болести, отравяне, глад и други причини. По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2014 г. общият брой на унищожените пчелни семейства  е 45 591, с 15,5% по-малко спрямо предходната година.  
 
Както за страните от Западна Европа, така и за България, вароатозата е разпространено заболяване и нейното нашествие влияе съществено върху добивите, а мерките за третиране срещу нея - върху качеството на пчелния мед. Проведените в тази връзка профилактични третирания през 2014 г. обхващат 573 391 броя пчелни семейства, или 99% от общия им брой. 
 
В подхранване на пчелните семейства през годината се включват: зимно - 546 097 броя, пролетно -  526 962 броя и есенно подхранване - 470 319 броя пчелни семейства.  
 
През 2014 г. стопанствата, включени в подвижно пчеларство намаляват с около 39% спрямо предходната година, до 636 броя, а пчелните семейства в тях – с 13,4%, до 60 944 броя. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!