След като Европа прие задължителни цели за биологично земеделие, по-малко пестициди, антибиотици и т.н., сега се предлага още една – за намаляване на емисиите на метан. Това предложение няма как да не засегне животновъдния сектор, ако бъде прието.

Кризата с торовете 

Инициатор е Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент (ЕП). На 28 септември те приеха доклад за Стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на газ с 61 гласа „за“ срещу 10 „прoтив“ и 7 „въздържали се“. 

Евродепутатите от тази комисия призоваха за обвързващо глобално споразумение за метан, което да бъде обсъдено на среща в Глазгоу през ноември. Поискаха и задължително наблюдение, докладване и проверка на всички сектори, отделящи метан.

Това се отнася и за селското стопанство, което, въпреки че е редуцирало емисиите си с 22% между 1990 и 2018 г., все още има най-голям дял в отделянето на метан, отбелязват от ENVI. 

Евродепутатите поискаха държавите членки и Комисията да въведат мерки за справяне с тези емисии, но в същото време да гарантират, че производството на храни не се премества извън ЕС. 

С тези планове обаче не е съгласна най-голямата фермерска организация в ЕС – Copa-Cogeca, която смята, че това е „нова обвързваща цел, която ще утежни животновъдния сектор“. Тя може да застраши продоволствената сигурност, като същевременно създаде изтичане на въглерод към трети страни. 

Вместо това представителите на фермерите призовават за един по-справедлив, междусекторен подход, който да е лесен за изпълнение в унисон с Парижкото споразумение за климата.