Европейският съюз и страните-членки трябва да работят по-усилено, за да улеснят достъпа на младите фермери до кредити, земя, съвети и обучение, решиха евродепутатите, съобщиха от пресофиса на Европейския парламент (ЕП). 
 
 
Те одобриха резолюция, която  фокусирана върху ефикасността на инструментите на настоящата Обща селскостопанска политика (ОСП), отнасящите до младите хора в селското стопанство.  
 
По-силна подкрепа  
Евродепутатите приветстваха увеличаването на допълнителната подкрепа за младите фермери от 25% на 50%, заложена в Регламента Омнибус, но настояха за подсилване на схемите за тях. 
 
Депутатите предлагат да се увеличи периода, в който една ферма може да получава тези помощи, да се увеличи  общия пакет, като това увеличение да бъде над 2% от бюджета за националните плащания. В същото време обаче се предлага да се намали бюрокрацията и така да се даде възможност за по-добро запознаване с новостите.  
 
Депутатите гласуваха още ОСП да бъде по-фокусирана към специфичните нужди на младите фермери, като това да бъде прецизирано с тяхната възраст и техните умения. 
 
Улеснен достъп до финанси 
За да се улесни достъпът на младите фермери до финансиране, депутатите смятат, че ЕС трябва да създаде еднакви условия на достъп до кредити и кредитни институции, квалифицирани и независими консултанти, които да подпомогнат финансирането на младите хора в селското стопанство с безлихвени заеми за инвестиции на млади земеделски производители.
 
По-лесен достъп до земя 
Депутатите настояват да се обърне внимание върху обстоятелствата в рамките на целия ЕС, които затрудняват достъпа до земя на новите земеделски производители.
 
 
За да се избегнат ситуации, в които някои фермери са активни, само за да продължават да взимат субсидии, дори с минимални активности, блокирайки по този начин достъпна на новите земеделски стопани, депутатите препоръчват да се засилят нивата на активност, като в това число се включва реално време, прекарано в работа в стопанството. Също така да се създадат нови модели и иновативни практики, а в допълнение и подкрепа за конкретни постижения, като опазване на околната среда и социална ангажираност. 
 
Държавите-членки трябва да предприемат мерки за справяне със спекулациите с  обработваема земя, да улеснят мобилността и да дадат на новите земеделски производители и младите фермери приоритетен достъп до земеделска земя. 
Депутатите предлагат да се създадат национални банки за земеделска земя и да се картират неизползваните ниви, които могат да бъдат обработвани от младите фермери.  
 
Също така трябва да се оказва по-голям подкрепа на младите да представят иновативни решения, като прецизно земеделие и използването на нови технологии.  
Европарламентът настоява Европейската комисия и държавите-членки да разработят по-модерни възможности за обучение за младите, като например програмите Еразъм и др., които да дадат възможност на младите да развиват знанията си и да ги прилагат в селското стопанство.