Европейската комисия (ЕК) представи проект на регламент за увеличаване прозрачността на цените във веригата за предлагане на храни. След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, ЕК представя третия елемент във веригата – по-голяма прозрачност на цените на земеделските стоки.

Коя е „черната кутия“ по веригата за доставки?

С предложения документ се внасят изменения в Регламент за изпълнение (EС) 2017/1185 относно нотифицирането на данни към ЕК. Разликите в изкупните и крайните продажни цени могат да предоставят информация за посредническите разходи (като транспорт, застраховка, съхранение и др.) между продавача и купувача, съобщават от Комисията.

По-голямата прозрачност може да подкрепи по-добри бизнес решения и да подобри доверието в ценообразуването по веригата. Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната конкуренция, смятат от ЕК.
Новите правила ще допълнят наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики, която дава превес на по-слабите участници във веригата. Въвеждането им отразява обществената подкрепа за засилване ролята на земеделския производител в хранителната верига. 

Макар че има голямо количество информация за селскостопанските пазари (цени, обеми на производство, запаси и т.н.), почти няма пазарна информация за ключовите отношения между фермерите от една страна и преработвателите и търговците на дребно от друга страна. Тази асиметрия поставя земеделските стопани в значително неблагоприятно положение на пазара и подкопава доверието в справедливата търговия. 

Предложените мерки обхващат секторите месо, яйца, млечни продукти, плодове и зеленчуци, полски култури, захар и зехтин. Те се основават на съществуващите системи за събиране и докладване на данни.

Предложението на ЕК е публикувано за обществено обсъждане, което ще продължи до 19 юни.