По-евтини ток, горива и продукти за растителна защита са използвали земеделските производители в края на 2015 г., спрямо година по-рано. Увеличили са се разходите им за торове, фуражи и ветеринарномедицински продукти. Това става ясно от Националния статистически институт, който публикува индекса на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2015 г. 
 
Индексът е общо с 2.6% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 4.8% спрямо 2014 година. През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на 2014 г. намаляват цените на електроенергията и горивата - с 12.1%, и на продуктите за растителна защита - с 4.4%. По-високи са цените на минералните торове - с 5.8%, на ветеринарномедицинските продукти - с 2.9%, и на фуражите - с 2.0%.