Към 11 октомври 2018 г. производителите на царевица за зърно отчитат ръст на производството с 23% на годишна база, сочат оперативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите. При 99% реколтирани площи продукцията от маслодаен слънчоглед също е нагоре, но едва с 3,1% над отчетената по същото време на 2017 г.

Противоречиво раздвижване на цените на световните пазари

По последни данни продукцията от ориз, пъпеши, домати и силажна царевица е с между 2,4% и 23,3% над нивата отпреди една година. При първите две култури това е свързано само с увеличение на реколтираните площи, докато при останалите две е налице повишение и на средния добив.

Към настоящия момент са реколтирани 100% от площите с тютюн тип „Ориенталски“, като производството бележи ръст от 29,1% спрямо година по-рано. Същевременно при тютюните тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ се отчита намаление, респективно с 61,8% и 26,5%.

Производството на останалите наблюдавани пролетници изостава в границите от 3% до 76,3% на годишна база. Най-значително намаление е налице при градинския грах и памука поради сериозно свиване на площите с тези култури в комбинация с чувствително по-ниски средни добиви.При повечето овощни насаждения и етерично-маслени култури, обхванати от оперативното наблюдение, се отчита увеличение на производството на годишна база в границите от 2,7% (ягоди) до 87,7% (круши). Само производството на праскови и кайсии е под миналогодишното, съответно с 19,9% и 50,5%, като при прасковите това се дължи главно на по-ниския среден добив, а при кайсиите е съчетано и с намаление на реколтираните площи.