От 2 август 2021 г. се кандидатства за помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

При бране на зелено розите могат да получат до 100 лв./дка

Приемът ще продължи до 20 август, а средствата ще бъдат изплатени до 20 септември. Общият бюджет е 3 млн. лв. 

На подпомагане подлежат предприятия, които преработват цвят на маслодайна роза (Дамасцена и Алба), регистрирани по Закона за маслодайната роза.

Размерът на помощта е 0,30 лв. на килограм цвят от маслодайна роза, изкупен за преработка.

За да бъдат подпомогнати, преработвателите следва да изкупят маслодайна роза в обем не по-малко от 70% от изкупеното количество през 2020 г. 

Предприятията трябва да са изкупили 1 кг розов цвят от стопаните за не по-малко от 2 лв./кг без ДДС. 

Признават се разходооправдателни документи, издадени с дата до 31 юли 2021 г. (включително).

Максималният размер на помощта, която може да получи един розопреработвател, е не повече от 200 000 евро за три последователни данъчни години.

Указанията по схемата за публикувани ТУК.