За последните пет години земеделските производители в област Ямбол са получили финансова подкрепа в размер на близо 570 млн. лв. Това заяви зам.-министърът на земеделието Лозана Василева на среща със земеделски производители в Ямбол. 

Кооперация в Ямболско се връща към кориандъра и нахута

Тя допълни, че това е близо 3,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за периода. По думите й по ПРСР 2014–2020 г. са сключени 223 договора на обща стойност над 70 млн. лв. 

„Зърнените и маслодайни култури заемат над 86% от обработваемата земя, като най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, рапицата и ечемикът. За периода 2014 – 2019 г. с 74% се увеличават площите, заети със зеленчуци и трайни насаждения в областта, което е с близо пет пъти“, уточни Лозана Василева. 

МЗХГ: „Около 84% от използваната земеделска площ в Ямболско е обработваема земя.“

Наблюдава се сериозно засилване на интереса към отглеждане на протеинови култури – основно нахут и грах за зърно.

„В област Ямбол се намират близо 14% от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с нахут в страната за 2018 г.“, отбеляза Василева. Тя допълни, че в областта са съсредоточени близо 36% от заявените за подпомагане по СЕПП площи с кориандър в страната през 2018 г. 

В сектор „Животновъдство“ се отчита значително увеличение на броя на биволите и пчелните семейства с по над 47%. Нещо повече, заявените животни за подкрепа през 2018 г. са повече спрямо 2014 г.