При кои плодове и зеленчуци тази година се отчита спад в добитата продукция и при кои – ръст? В последния оперативен анализ към средата на юли на Земеделското министерство с драстично намаление в производството се отличават пипера на открито и малините.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Спрямо същия период на миналата година при доматите на открито се отчита спад с 5,3%. Анализаторите отчитат това на по-ниския среден добив до момента. С между 32% и 59% по-малко са и прибраните количества картофи, зеле и пипер. По-бавния темп на прибиране на реколтата от тези култури през настоящата година, се посочва като основна причина за спада. 

Същевременно, продукцията от краставици от открити площи, дини, пъпеши и ягоди бележи ръст в границите от 5,1% до 34,6% на годишна база. 

По отношение на оранжерийното производство на домати и краставици от началото на годината досега се отчита увеличение съответно с 18,5% и 34% спрямо същия период на 2020 г.

МЗХГ: Продукцията от череши и малини е с 8,6% и 34,5% под миналогодишната, като при малините това се дължи изцяло на понижения среден добив от декар, а при черешите се наблюдава и по-малък размер реколтирани площи.

Ръст в добитите количества към момента се забелязва при вишни и кайсии - съответно с 8,2% и 13,9% над отчетените по същото време на 2020 г., вследствие на по-високите средни добиви.