Вносът и износът на зеленчуци у нас са се увеличили за последната година. При плодовете картината е точно обратната. Разглеждаме подробно данните от оперативния анализ на Министерството на земеделието храните и горите, за да видим кои бяха най-успешните култури в сектора и при кои вносът надделя.

Оптимизмът на млад фермер среща 50-годишния опит на дядо му

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през периода януари – август 2020 г. в страната са внесени 190,1 хил. тона пресни зеленчуци, което е с 3,1 % повече на годишна база. За същия период импортът на пресни плодове е 227,6 хил. тона - 1,6% по-малко от миналогодишния.

Зеленчуци

"Лекото увеличение на общия внос на пресни зеленчуци е свързано основно с по-големите доставки на домати – с 4,2 хил. тона (7,3%), краставици и корнишони – с 3,1 хил. тона (20,7%), пиперки – с 2,7 хил. тона (16,8%) и картофи – с 2,7 хил. тона (8,8%)", се констатира в анализа.

Същевременно вносът на лукови зеленчуци намалява с 21%. 

За първите осем месеца на 2020 г. се отчита леко увеличение на износа на пресни зеленчуци на годишна база с 0,9%, до 27,7 хил. тона.

Най-реализираните извън страната са краставиците и корношините – с 2,4 хил. тона, сладката царевица – с 1,6 хил. тона и пиперките – с 1,1 хил. тона. 

Нарастват и изнесените количества домати и зеле, респективно с 2,3% и 26,8%. От друга страна износът на бобови зеленчуци (главно грах) спада с 56,9%, а този на картофи – с 86%

Плодове

Около половината от целия внос на пресни плодове за осемте месеца на 2020 г. се формира от цитрусовите плодове и бананите – общо 112,7 хил. тона, което е със 7,4% повече на годишна база. Значителен спад е налице при доставките на ябълки – 34,9%. Сред останалите по-важни плодове, вносът на праскови, ягоди, пъпеши, кайсии, череши и вишни се свива в границите от 11,7% до 88,3%, докато този на дини, черупкови плодове, грозде и круши нараства в рамките на 13,2% - 28,5%. 

Понижението (с7,3%) на общия експорт на пресни плодове на годишна база се дължи главно на по-малкото изнесени количества дини – с 5,2 хил. тона (57,6%) и череши - с 1,3 хил. 9 тона (61,4%). 

С между 23,3% и 32,4% се свива реализацията на кайсии, ябълки и черупкови плодове.

От произвежданите в страната плодове, най-значително нараства експортът на праскови – с около 2 хил. тона или близо три пъти. Изнесени са два пъти повече вишни спрямо аналогичния период на 2019 г. и с 27,2% повече ягоди, сочат данните от анализа.

Производство

При зеленчуците към 12 ноември продукцията от картофи бележи най-голям ръст - 24,6% на годишна база, в резултат на комбинация от увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив. Най-голям е спадът при полските домати, където е налице намаление с 22,7%. 

При трайните насаждения, обхванати от оперативното наблюдение, се отчитат разнопосочни тенденции спрямо година по-рано. Производството на круши и сливи нараства с по около 35% на годишна база, благоприятствано от увеличение както на площите, така и на средните добиви. На този етап продукцията от ябълки е с 4,1% под миналогодишната, а тази от праскови, малини, винено и десертно грозде – с между 21,5% и 41,2%.