В рамките на следващата седмица всички наши бенефициенти - млади фермери, които сключиха договори по втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г., ще си получат първия транш на плащанията. Това каза изп. директор на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) Васил Грудев, научи Агри.БГ.

Финансират 654 биопроекта по млад фермер

Той уточни, че и към настоящия момент Фондът работи за автоматизация на плащанията.

“Бенефициентите ще получат първия транш на сумите без никакво усилие от тяхна страна, без допълнителна документация и абсолютно автоматизирано”, добави Грудев.

На 16 август 2019 г. Грудев връчи на официална церемония в ДФЗ първите 36 договора на млади фермери, кандидатствали по мярката.

ДФЗ – РА финансира 880 проекта, подадени през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в 100%-вия бюджет на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект се подкрепя с до 25 хил. евро.

От договорираните 880 проекта, 654 са насочени към биопроизводство. Най-голям брой – 736 проекта са в сферата на растениевъдство – в секторите „Плодове и зеленчуци“, както и в трайните насаждения. От тях 595 са с бионасоченост. В сектор „Животновъдство“ има 78 проекта, от които био са 59. В 66 проекта са заложени инвестиции и в растениевъдството, и в животновъдството.