С 376 млн. евро ще бъде увеличен бюджетът на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през следващия програмен период 2021-2027 г. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева по време на брифинг в Министерския съвет.

Субсидии по мярка COVID-19: Двойно повече - над 50 млн. евро

Това е нетно увеличение на средствата, което става възможно благодарение на актуализираното предложение за бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2027 г. на Европейския съюз и увеличените средства за земеделие в общия бюджет на общността.

"Ако запазим и новата концепция за демаркация с Региони в растеж, на разположение на потенциалните бенефициенти - земеделски оператори и производители, средствата ще бъдат значителен процент повече. По отношение на директните плащания си запазваме увеличението, дори е леко нагоре. Това предложение в област земеделие ще го подкрепим, защото то е по-добро за нас", обясни Танева.

Заради кризата, предизвикана от пандемията от коронавируса, Европейската комисия отправи ново предложение за бюджета на ОСП, в което са оттеглени някои от предвидените по-рано сериозни съкращения на плащанията за земеделски производители. Институцията обяви създаването на нов инструмент за подкрепа, в който са планирани и 15 млрд. евро допълнителни средства за развитие на селските райони в Съюза. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.