Подмярка COVID-1 и COVID-2 ще бъдат отворени на 19 август. Приемът по тях ще продължи до 21 септември. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева по време на брифинг днес.

Гледайте на живо: Брифинг на министъра и браншовици

На 21 септември изтича и крайният срок за приемането на заявленията за ползването на отстъпката от акциза на газьола. Идеята е земеделските стопани да посещават службите по земеделие само веднъж.  

Съфинансирането от държавата ще бъде 15%, а не 25%, какъвто беше първоначалния план. Така общият бюджет на мярка 21 става 106,3 млн. лв. 

Плащанията по направление COVID-1 и COVID-2 ще бъдат направени преди 16 октомври. След това вече започват плащанията на земеделските производители на обичайните мерки за подкрепа – плащанията за площ, включително СЕПП, и помощта за животните. Тези плащания са до 31 декември по график в размер на близо 1,7 млрд. лв., уточни земеделският министър.