Плащанията за 2017 г. ще надхвърлят 2,8 млрд. лв. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов като обобщение на картината на финансирането в сектора през изминаващата година. 
 
 
„Само през последния месец , без да се слагат плащанията по ПРСР има оторизирани и изплатени близо 820 млн. лв. , като по-големите плащания от тях са именно 636 млн. лв. директни плащания, 73 млн. лв. – отстъпката върху акциза на газьола, като ставката е 0.40 лв./л газьол“, каза министърът като добави, че в момента са изплатени 87% от тази ставка, тъй като към момента се разполага с този бюджет в рамките на годината. „Останалите 13% ще доплатим в началото на следващата година“, каза Порожанов.
 
Схеми за обвързано производство
По тези схеми са изплатени в абсолютен размер 93 млн. лв., а вчера бяха оторизирани 236 млн. лв. директни плащания за цялата страна. „Миналата година се направиха усилия да се направи плащането през декември, но имаше райони, за които не беше направен слоя“, отбеляза министърът.  
 
Иначе през годината са оторизирани близо 1,3 млрд. лв. по кампанията за 2016 г.
„А за настоящата кампания за 2017 г. по схемите за директните плащания сме изплатили 774 млн. лв.“, каза Порожанов. 
Относно националните мерки и държавни помощи той припомни, че ежегодно бюджета за тях е в размер на 300 млн. лв., който към момента е усвоен по думите на министъра на 99,99%. 
 
Държавните помощи и данъчни облекчения 
Покриването на отстъпката на акциза за горивата и заложеното в Закона за корпоративното подоходно облагане – отстъпката на корпоративния данък, който се ползва от земеделските производители. Когато те инвестират в дълготрайни материални активи, свързани с  дейността им, имат право до 6% от 10-те процента ставка да им бъдат признати като разход.  Ползваната отстъпка е в размер на близо 37 млн. лв., каза Порожанов.
 
ПРСР 
Само по Първи и Трети стълб плащанията ще достигнат 250 млн. лв. Също така плащанията по Националната лозаро-винарска програма достигат 50 млн. лв., като ежегодния бюджет, който се договаря е 26 млн. евро.  Порожанов припомни, че програмата ще продължи 5 години, считано от 2018 г.