Земеделските производители могат да дадат своето мнение за ползата от прилагането на схеми за качество в Европейския съюз.

ЕК одобри ново географско означение от България

Европейската комисия обяви допитването вчера като публична консултация по интернет. Тя ще продължи 12 седмици.

Всеки фермер може да сподели тук на български или на друг официален език в ЕС своите впечатления от прилагането на схемите на географските указания и гарантираните традиционни специалитети, които са част от политиката на ЕС за качество.

ЕК: „Тази публична консултация е насочена към широката общественост и заинтересованите страни като производители, преработватели, национални органи и изследователи. Целта е да се съберат отзиви относно разбирането и възприемането на схемите за качество на ЕС.“

От Комисията припомнят, че географските указания представляват защитени наименования на продуктите, които имат специална връзка с географския им произход.

Те съдържат три типа географски указания: Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Географско указание (ГИ)), в зависимост от вида на продукта и колко силна е връзката с неговия регион на произход.

Обозначението ГТС подчертава традиционния характер на продукта, например начина на производство или неговия състав, без да е свързан с конкретен географски район.

У нас например гарантирани традиционни специалитети са Филе „Елена“ и „Луканка Панагюрска“, а защитено географско указание ползва „Горнооряховски суджук“.

Всички схеми за качество в ЕС защитават името на продукта от фалшификация и злоупотреба. Географското указание е част от системата за опазване на интелектуалната собственост срещу имитация и злоупотреба както в ЕС, така и в трети страни.