Случва се в редакцията ни да пристигнат сигнали и писма на наши читатели, които - за наше съжаление - не са успели да получат отговор на въпросите си от институциите, на които са ги задали и се налага хората да се обръщат към нас. 

Още комантари и анализи

Особено ни е непонятно защо държавните институции - тези, на които плащаме заплатите с данъците си, не смятат за необходимо да отделят кратък момент от чиновническото си съществуване и да отговорят на зададен въпрос. Дори този въпрос да не е особено адекватно поднесен, може и дори да е с невярна информация - той е въпрос и поне следва да получи отговор, пък макар и той да е “Не можем да ви отговорим, защото...”. 

Не е сериозно да търсим проблема в липса на кадри, защото на тези кадри това им е работата - да решават проблеми и да търсят отговори на въпроси. 
Хората, които им ги задават не са рядък вид плебеи, които се приемат за реалност само около избори. Както сега - когато послушните и възхваляващите се показват по телевизора рамо до рамо с министри, кандидат-депутати и въобще хора на заплата от - пак да кажем - нашите данъци. 

Едно такова писмо дойде на пощата ни.

"Казвам се Елеонора Димитрова* и съм земеделски производител. Участвам по подмярка 6.3 и съответно съм от одобрените кандидати, но от тези в резервите. Във връзка това се обърнах към министъра със следното питане, на което не получих отговор. 

Защо всички други мерки получиха допълнително финансиране, а само 6.3. не получи? Практиката на МЗХГ показва, че когато не достигат финансови средства, се добавят впоследствие допълнителни финансови средства. 

Така беше и по предишния прием за същата мярка. Чакаме вече повече от 2 години съответните институции да започнат работа по мярката. 

Видно от списъците хората, които са одобрени за финансиране, са представили такъв "нереален" брой точки - като напр. 27,99 или 27.98, че е почти невъзможно ние, земеделските стопани, отглеждащи нещо различно от био или пчели да имаме необходимия брой точки и съответно да бъдем одобрени за финансиране. 

Резервите по тази мярка са само 173 човека. Това възлиза на сумата около 5 000 0000 лева. На всеки е известно колко трудно е да се развиваме в България и в частност в земеделието. Позволете на младите хора да останат в България и да се развиват. Осигурете им средства и им дайте поле за развитие.

Обръщам се към Вас, екипа на Агри.бг., с молба да дадете гласност на този проблем.  
                                                  
Моля да получа отговор на така поставените въпроси: 
- ДФЗ ще осигури ли допълнително финансиране по подмярка 6.3, за да може тези 173 човека да получат финансиране? 

- Не е ли справедливо хората, чиито проекти са одобрени, т.е. преминали през всички етапи на процедурата и отговарящи на всички многобройни изисквания, и те да получат финансиране, а не да кандидатстват отново по следващия прием и да минават отново през всичко, което е свързано не само с време, но и със значителни средства?

Молим за Вашето съдействие!"

Не казваме кое е така и кое не е, а сме длъжни като медия да дадем трибуна - защото явно само така хората ще получат отговорите си. Не е редно във времена, в които електронните пощи са достъпни на всякакви устройства и не се налага да ползваме пощенски гълъби и магарешки талиги, за да върнем отговор на писмо, да се игнорира по такъв категоричен начин. 

Лесно е - просто кажете “Не”, но го кажете. 


*Името е променено.