Цените на яйцата за консумация (L и M) у нас падат от началото на 2021 г., за разлика от тези в Европейския съюз. Това сочат данни, публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Как се продават яйца от пъдпъдък?

В докада е представена средната месечната цена за страната през февруари, която е 104,98 евро/100 кг или 0,124 лв./бр. По същото време средната цена в ЕС-27 нараства с 4,3%, достигайки 126,31/100 кг евро (0,150 лв./бр.). Въпреки че у нас яйцата са по-евтини отколкото средно за Съюза, данните сочат, че цените имат ръст на годишна база с 1.2%. През февруари 2020 г. същите размери яйца в страната са стрували 103,60 евро/100 кг.

Дали Великденските празници ще изравнят стойностите у нас със средните за ЕС-27, както се е случило през декември 2020 г., анализът не прогнозира. Водеща в ценово отношение при яйцата за консумация продължава да е Австрия, с цена от 190,64 евро/100 кг. Следват Италия (178,48 евро/100 кг), Швеция (176,72 евро/100 кг), Малта (174,85 евро/100 кг), Дания (168,09 евро/100 кг), Кипър (160,18 евро/100 кг) – с цени между 41,3% и 26,8% по-високи от средната за ЕС-27 и с между 70% и 53% над нивата на българската цена. 

Ниски цени на яйца за консумация докладват Испания (88,96 евро/100 кг), Франция (101,86 евро/100 кг), Латвия (102,38 евро/100 кг) и България (104,98 евро/100 кг) – с между 29,5% и 16,9% по-ниски от средната цена за Съюза. 

За разлика от яйцето, цената на цялото пиле (65%) бележи ръст у нас. Средномесечната цена на цели пилета (65%), предоставена от кланиците за бяло месо в страната, през февруари 2021 г. нараства съществено в сравнение с предходния месец – с 10,5% и е в размер на 148,73 евро/100 кг или 2,91 лв./кг.  Средноевропейската цена също се увеличава за периода, но с по-слаб ръст - с 2,9% до 189,62 евро/100 кг или 3,71 лв./кг.