Очаква се млечните квоти в Европейския съюз да отпаднат след 2015 г., а европейските субсидии за земеделие да бъдат насочени предимно към политиките за развитие на селските райони и инвестиции в земеделието.

Ако към момента акцент на общата селскостопанската политика (ОСП) на ЕС са субсидиите на площ, то след 2013 г. се обмисля акцентът да бъде поставен върху европейските програми за земеделие, обясни пред журналисти европейският депутат и член на Комисията по земеделие на Европейския парламент Петя Ставрева, предаде  Агенция “Фокус”. В сряда комисията по земеделие на ЕП ще разгледа предложенията за реформи на бъдещата политика на ЕС по отношение на агросектора.

„Настроенията в комисията са за един по-умерен преход към пренасочване на тежестта на политиките за развитие на селските райони, въпреки че в момента европейските фермери имат нужда от европейските субсидии, които получават директно. С Програмата за развитие на селските райони обаче подходът е по-различен– там се защитават успешни проекти, които се подпомагат след одобрение, а това е една от основните тенденция на ОСП”, посочи тя.

Ставрева обясни, че дори и да иска, България не може да постигне изравняване на субсидиите за земеделие с много по-големите средства, които получават на старите страни-членки. „Всяка една държава, когато подготвя своето еврочленство, преминава през предприсъединителен период, в който се водят преговори. България тогава е договорила увеличаването на субсидиите и знам, че едва през 2016 г. субсидиите за България ще се изравнят с тези на старите членки на ЕС. Това, което коментират нашите партньори от Брюксел, е, че сега единствено трябва да използваме максимално ресурса от Програмата за развитие на селските райони, защото чрез нея могат да бъдат финансирани дейности, които да създадат условия за по-динамично земеделие и да спрат обезлюдяването на селата”, посочи още Ставрева.

Само ако убедим Брюксел, че у нас има ефективни механизми за последващ контрол на европейското финансиране, парите по САПАРД ще бъдат размразени. Според Ставрева обаче все още има опасения, че не сме покрили напълно всички изисквания на ЕК за пускането на спрените мерки по предприсъединителната програма за земеделие.

вижте още: www.tractor.bg