Отглежданите реално лозя у нас са на площ около 28 хиляди хектара при потенциал за 63 хиляди хектара, заявява Петьо Бошнаков, председател на новосъздаденото Националното сдружение на българските лозари, пред БНР.

Намаляване на ДДС на храните от първа необходимост?

По думите му за последните 20 години обемът на лозята в страната се е свил пет пъти, а основни причини за това са загубата на пазари и преструктурирането на лозарските стопанства от високодобивни към висококачествени. „Но главен проблем е липсата на политика от страна на държавата“, твърди Бошнаков и добавя, че за този период на пазара са навлезли страни, които преди това изобщо не са били на винената карта.

Броят на лозарските стопанства намалява, а броят на избите се увеличава, което е показателен процес, че все повече лозари завършват своя цикъл на производство и се превръщат във винари“, коментира представителят на сектора.

Той оценява положително увеличаването на броя на малките регионални изби, които представляват даден регион и произвеждат продукция от собствени лозя. „А не, както беше преди години, големите винопроизводители да изкупуват и да произвеждат масов еднороден продукт“, пояснява Бошнаков. Въпреки положителните примери по думите му секторът бавно замира, липсват инвестиции, а кадрите в лозарството трудно се задържат и обучават.

Парадкосалното е, че българският гроздопроизводител получава субсидия, каквато получава и един декар пасище и никакви други възможности, заявява Бошнаков.

Според него на фона на липсващата държавна политика родните лозари са подложени на силната конкуренция на съседните страни и на натиска от нерегламентиран субсидиран внос на вино от други европейски страни. "Схемата – влизат наливни вина, които се добавят към местни в позволения от закона процент", уточнява Бошнаков и добавя:

„Има значителни пропуски по отношение на контрола. Внася се и грозде от съседните страни, които конкурират местното производство. Много често грозде се вкарва като десертно, а след това се продава като винено на регионалните тържища.“

Браншовият представител коментира и спадът на изкупните цени, като според него той е около 50% за последните години, а „такива цени, каквито са в момента, на пазара на грозде не е имало през последните 20 години". В същото време драстично са нараснали всички разходи по отношение на производството.

"Лозарите не са достатъчно добре представени в Националната лозаро-винарска камара", смята Петьо Бошнаков. По думите му новото сдружение има много членове и голяма енергия нещо в сектора да се промени.