Сушата е основен фактор в земеделското производство през последните години и със сигурност е основната генетична характеристика, която се търси както в пролетните, така и при есенните култури. Това каза пред Агри.БГ председателят на Асоциацията на семенарската индустрия в България (АСИБ) Петко Василев в Деня на пшеницата в Кубрат.

Г-н Василев, каква е ситуацията на пазара на семена?

След шоковите две години, започнахме постепенно да излизаме от стреса, причинен първо от Covid, а после и от войната и сриването на пазарите, свързано със ситуацията в Украйна. Земеделските производители са доста по-смели в решенията си, но подхождат и с доста повече прагматизъм. 

В какъв смисъл прагматизъм?

Решенията се вземат на база обективни качества на сортовете и хибридите семена. В много по-голяма степен са повлияни от резултати, от генетичните характеристики на отделните сортове и хибриди, и в много по-малка степен от маркетинга и рекламата на отделните фирми. Това като цяло е добре за земеделското производство, защото повишаването на качеството на продукцията е основна цел за всички. 

Увеличава ли се търсенето на сертифицирани семена?

Щеше ми се да кажа: Да! Отговорът ми ще е такъв: Земеделските производители, стопаните, които се грижат за своите посеви и за своя бизнес, със сигурност обръщат все повече внимание на тази тема и ползват много повече сертифицирани семена. Най-вероятно браншът все още не е изцяло узрял да разбере в пълна степен ползата от това. Но и ние, като представители на индустрията разясняваме в максимална степен какви са ползите от сертифицирани семена и обратно - какви са негативите от неизползването им.

Какви сортове се търсят през последните години?

Със сигурност сушата е основен фактор през последните години и със сигурност е основната генетична характеристика, която се търси както в пролетните, така и при есенните култури. Но наред с това, виждаме, че много сериозно внимание се обръща и върху болестите. Наред със сушата, тази пролет например, беше белязана от доста валежи и като количество, и като интензитет в отделни райони на страната. Там със сигурност и здравният профил на всеки един от сортовете, който се наблюдава в такива условия, е важен критерий за вземане на решения. Затова бих казал, че се търсят най-комплексните и най-богати на генетични решения сортове и хибриди, тъй като те дават и най-голяма сигурност на полето.

Селекционери и семепроизводители съветват да се разпределя риска чрез разнообразяване на сортовете. Имате ли наблюдения дали земеделците приемат тази препоръка? 

Аз горещо се присъединявам към съвета на селекционерите и семепроизводителите, тъй като всеки един сорт или хибрид, ако говорим за хибридни култури, е уникален и дава добавена стойност във всяко едно производство. Мисля, че тук мога да отговоря положително като кажа, че съзирам такава тенденция.

Вече се обръща внимание не само на топ селекциите, с които са свикнали нашите земеделски стопани, но се търсят и нетрадиционни решения. 

По-малки селекционни компании навлизат все по-успешно с продуктите си, така че в тези условия всички ние в семенарския бранш можем да достигнем до една много здравословна конкуренция, която да повиши качеството на предлаганите от нас продукти и услуги. 

И като казах услуги, виждаме и друга тенденция - земеделските производители все повече обръщат внимание не само на продукта, който се предлага, но и на услугата, която му дава компанията за семена. Има няколко тенденции в тази посока - освен дигитализацията, навременната логистиката и доброто качество на заготовката, все повече се обръща внимание на добрата и компетентна агрономическа помощ.