Петата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ стартира с амбициозната заявка към стопаните да обединят идеи и да изградят обща стратегия, която България да представи в дебата за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тази тема е узряла, тъй като България ще бъде председател на Съвета на Европа след година.  
 
 
 „Ние трябва да се възползваме от това, че България ще председателства на съвета на Европа. От това наше представяне зависят много неща. Неща, които ще се отразят върху развитието на нашата страна, а и върху развитието на целия ЕС“, обясни председателят на асоциацията Венцислав Върбанов.
 
 
 
На откриването присъства генералният директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК Йежи Плева, който даде насоки за бъдещето на ОСП и участва в дискусия с представителите на бранша. 
 
 
„В настоящия момент има и предизвикателства в средата на изпълнението на ОСП, но вече мислим за след 2020 г. и за предизвикателствата, които стоят пред нас“, каза Плева.
 
Във връзка с организацията на събитието, той коментира още:
 
„Организацията на събитието е много добра и навременна. Трябва да кажа, че съм много впечатлен от това, как организаторите, адресираха въпроса за бъдещето на ОСП“.
 
По време на откриването на форума бе представена идеята за дискусионна платформа за бъдещето на ОСП. 
 
 
 „Приканили сме всички наши партньори от неправителствения сектор да се включат и да сме активни, за да може да се движим с темпа на ЕК, тъй като 2017 г. в оперативен план е годината, в която те правят анкета. Така че трябва да сме максимално активни и да оформим позиции, които да защитаваме. Както каза и г-н Върбанов, дебатът е стартирал, не е закъснял“, обясни изпълнителният директор на АЗПБ Таня Дъбнишка.
 
От бранша откликнаха с интерес към идеята за подобна платформа. На форума бе поставен акцент върху обединението, но не само на идеи, а и на цели. Рангел Матански, член на УС на Националният съюз на говедовъдите в България и Димитър Рачев, член на УС на Съюза на дунавските овощари коментираха за Фермер.БГ своите позиции. 
 
 
 „За мен е важно да седнем с браншовите организации и да помислим как да имаме максимален ефект след програмния период. Защото парите, които ще влязат в България, трябва да решим как да ги разпределим след това. Важното е да изкараме максимална полза от годините след 2020 г., да направим регламентите малко по-приложими и също сумата пари, заделена за България да е максимално голяма“, сподели Матански.
 
 
 „Ние приветстваме обединението на браншовете, но то трябва да мине през браншови закон, който все още не е приет, обсъждан е многократно, но въпреки това, не е предложен на гласуване в НС“, каза Рачев.
 
Подобно на Фермер.БГ и Асоциацията на земеделските производители обърна внимание на жените в селското стопанство. На форума беше представена идеята  за създаването на дамски комитет, който да насочи вниманието към децата, учениците и студентите от специализираните учебни заведения в сектора. 
 
 
Като единствен представител на ръководството на министерството на откриването на форума присъства служебният зам.-министър Светла Янчева. Иначе в дискусиите в двата дни от срещата се включиха общо четирима бивши министри с ресор земеделие – Венцислав Върбанов, Нихат Кабил, Васил Грудев и Десислава Танева. Участие взеха и бившият зам.-министър на земеделието и храните Свилен Костов и изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов. Темите на форума бяха свързани с Кодекса на земята, директните плащания, поземлените отношения и контрол и проверки при изпълнението на проекти по ПРСР. 
 
Всички новини от Петата национална среща на земеделските производители може да прочетете във Фермер.БГ!