Бизнес научния съвет ще проведе заседание, на което ще се разгледат и обсъдят окончателните проекти на пет стратегии за развитието на земеделието.

Това са Стратегическите направления за развитието на селското стопанство в България – обща аналитична и стратегическа част, Стратегията за развитие на зърнопроизводството (част от предвидената Стратегия за развитие на растениевъдството), Стратегията за развитие на животновъдството, Стратегията за развитие на лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството и Стратегията за развитие на Хранително-вкусовата промишленост.

Заседанието ще се проведе в четвъртък, 23 май.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!