Часове след като стартира приемът на проекти по подмярка 4,1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони, вече има подадени пет проекта, отчете заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в Пловдив. От Държавен фонд Земеделие съобщиха, че във всички областни дирекции на Фонда е направена организация за бърз прием на заявления по подмярката. 
[news]
 
Грудев посочи, че интересът в цялата страна към мярката е огромен, тъй като  в земеделския бизнес през последната година и половина нямаше възможност за инвестиции по ПРСР. Заместник-министър Грудев припомни, че индикативният бюджет по приема е 150 млн. евро и че от този програмен период няма да действа принципът „първи по време – първи по право”. По думите му това означава, че всички проекти, които имат необходимия брой точки, ще бъдат финансирани и по този начин няма да има значение, кога и в колко часа са били подадени. 
 
По мярката за инвестиции, както и в директните плащания, приоритетните сектори, които ще получат подпомагане са животновъдство, овощарство, зеленчуци, както и биопроизводството, заяви Васил Грудев. Той допълни, че тези сектори, ще получават допълнителни точки при оценяването им по мярката. Зам.-министърът  обясни още, че за проекти, които ще бъдат реализирани и в селски райони, и в Северозападна България също ще получават допълнителни точки. Приемът по мярката ще продължи пет седмици за проекти за закупуване на земеделска техника и осем седмици за друг вид инвестиции. Заместник-министър Грудев коментира, че бюджетът по този прием няма да бъде достатъчен за всички проекти, но земеделските производители ще могат да кандидатстват отново още през тази година, когато ще бъде отворен нов прием по мярката. Към края на годината ще има възможност и за колективни инвестиции, както и за проекти, свързани с хидромелиорациите. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!