На среща в полския град Познан министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България обсъдиха позицията си за новата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

Министърът: Средствата за възстановяване да се дават по едни и същи правила

Един от разглежданите въпроси бе внедряването на прецизно земеделие и използването на нови технологии. Според министър Десислава Танева това би намалило употребата на химични пестициди и торове в селското стопанство. 

По думите й един от начините това да се случи е интегрираното управление на вредителите, както и използването на алтернативни подходи за защита на растенията. Целта е те да намалят използване на големи количества продукти за растителна защита.

„Следва да имаме предвид, че редуцирането на употребата на химични пестициди и торове и замяната им с алтернативни методи е един дългосрочен процес, който трябва да бъде икономически и научнообоснован. 

В момента той не е толкова лесен, затова трябва да работим за адаптиране на законодателната рамка, така че да бъде значително облекчен и по-бърз“, обясни ресорният министър.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.