Заради пълзящата зараза от птичи грип из страната, кметът на община Перник Вярна Церовска издаде заповед за забрана на животинските пазари, съобщиха от кметството. 
 
 
Освен пазарите на животни в региона се забранява и лова на пернат дивеч на територията на общината и любителския риболов във водоемите, обитавани от диви прелетни птици. 
 
При промяна в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност, всички лица са длъжни незабавно да уведомят съответните контролни органи, се казва още в заповедта на кмета.