Наблюдава се увеличение на пчелните семейства с 27 % и на стопанствата с 11,3 % спрямо предходната година. Добитият пчелен мед е 11 388 тона или с 2 100 тона повече в сравнение с 2014 година. Това сочат резултатите от наблюдението на пчеларството в България през 2015 година, представени от отдел „Агростатистика“ към МЗХ.
 
Статистическо изследване е направено в периода от 26-ти октомври 2015 г. до 20-ти ноември 2015 година. Според резултатите броят на пчелните семейства към 1-ви октомври 2015 година достига 747 434 броя, а стопанствата с пчелни семейства са 17 969. 
 
По различни причини през 2015 година са загинали общо 44 908 пчелни семейства, което е с 1.5 процента по-малко от предходната година. 
 
Младите новосъздадени пчелни семейства са в основата на увеличението на общия брой пчелни семейства. Това най-ярко изразено в групата на пчеларите с между 50 и 150 пчелни семейства, където пчелните семейства са с 45% повече в сравнение с предходната година.