Пчелари, които имат над 10 пчелни кошера да ги изнесат извън населените места. За това настояват група депутати със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството, внесен за разглеждане в Народното събрание. 
 
В предложението на депутатите се посочва, че в урегулираните поземлени имоти могат да се настаняват до 10 пчелни семейства. Настаняването на повече от 10 пчелни семейства се допуска само след писменото съгласие на всички собственици на съседни имоти.
 
В мотивите към законопроекта се посочва, че „доколкото Законът за пчеларството обслужва интересите на пчеларите, той в известен смисъл, поставя в неравностойно положение други хора“. 
 
Вносители за законопроекта са депутатите: Румен Христов, Румен Желев, Валентин Василев, Живко Мартинов, Алтимир Адамов, Цвета Караянчева, Султанка Петрова, Петър Петров, Румен Йончев и Мария Белова. 


Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!