В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството – с дял от 35,8% от пчелните семейства на регистрираните земеделски стопани. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева на конференция в Брюксел.

Министерството: Денонощни дежурства срещу отравянията на пчели

Тя посочи, че българският мед е основно експортно ориентиран. Регистрираните пчелари за 2017 г. са 7672, а пчелните семейства са 749 хиляди. Към 2019 г. обаче производителите са 6870, а регистрираните пчелни семейства – 738 хиляди. 

„Намалението от -3,3% е минимално. Положителната тенденция в тези цифри е нарастването на дела на биологичното производство. Спрямо деветмесечната извадка от тази година ние отново ще сме на същите нива на износ като през 2018 г., когато са реализирани около 10 719 тона", припомни ресорният министър. 

По думите й друга тенденция, която се наблюдава е, че в сектора има окрупняване на стопанствата и намаление на тези под 150 пчелни семейства.