Пчеларите имат интерес да купуват суровините и материалите по-евтино и да продават продукцията по-скъпо. Когато те се появят като група и искат да купят по-голямо количество, цената е друга. Чрез дигиталните технологии те могат добавят стойност и знание, твърди проф. Димитър Николов от Института по аграрна икономика.
 
На международна конференция за цифровизация в пчеларството той представи проекта „Диагро“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Той е иницииран в края на миналата година в партньорство с два научноизследователски института от Селскостопанска академия, Нов български университет и Аграрния университет в Пловдив.
 
Екипът си поставя за задача да разработи дигитална платформа, която да бъде от полза не само на пчеларството, но на земеделието като цяло. Един от големите проблеми на производителите е липсата на коопериране. Така възниква идеята да се създадат нови бизнес модели, които да подобрят конкурентоспособността на стопанствата.
 
 
Дигиталната платформа е все още в тестова версия. Състои се от различни модули, като започва с аналитичен модул на брутния марж и завършва с търговска платформа. Нейната роля е да разреши един от основните проблеми на малките и средните фермери и пчелари – достъпа до пазара
 
Важна роля играят късите вериги на доставка, чрез които пчеларите стигат до купувачите. Пазарните проблеми са свързани с покупката на суровини и материали, от една страна, и с продажбите на готова продукция, от друга. Интелигентно решение е да се използват електронни платформи, където да се осъществява продажба и покупка чрез коопериране. 
 
Модулът е съставен от три модела – купуване на суровини, продажба на продукция на масовия пазар и директни продажби. Всичко се случва елементарно и достъпно. В случая няма формална група, а група на чист търговски интерес. 
 
Когато има нужда от купуване на суровина или продажба на готова продукция, се инициира заявка. Тя има модератор, т.е. човек, който влиза в платформата и пише какво търси или предлага. Той посочва количество, качество, срок, географски обхват, цена. Има възможност да се сложи изображение. 
 
Когато се реализира сделката, нещата приключват. Цялата процедура напомня на аукцион. „Ние не откриваме топлата вода. И сега може да си поръчвате онлайн с доставка по куриер, но идеята е да договорите по-ниска цена и в края на годината да бъдете на печалба,“ обяснява проф. Николов.