Средство за официална идентификация на пчелните семейства – това е едно от задължителните условия пред участващите за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020 г.) и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., пчелари. Табелките вече започнаха да се слагат, а пчеларите са недоволни.
 
 
„Информационните табелки са поредното затруднение за пчеларите. Това е така, тъй като трябва да се подменят всички номера на кошерите, което значи, че трябва да се демонтират старите и да се монтират нови. Освен това трябва да се въведат и във ветеринарния дневник при ветеринарния лекар. Табелките с нищо не улесняват пчеларите, единствено са в полза на държавните институции, които ще имат по-лесно иформация за кошерите“, коментира Николай Куменов, председател на Федерация на българските пчелари.
 
Спецификите на таблеките са няколко, те трябва да бъдат изготвени от гъвкав, пластичен материал. Ето и другите условия:
- защитено от фалшифициране, лесно да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът му да не може се заличава; 
- направено така, че след поставяне на капака на кошера да остава на мястото на поставяне;
- да бъде с жълт цвят; 
- има правоъгълна форма – височина 45-60 мм и дължина 65-90 мм; 
- структурата на номера се състои от: абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), номер „100 XXX XXXXХ XXXX“, като, първите три цифри на табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като последните четири цифри са с по-голям размер;
- надписите са в черен цвят, разположени са на три реда и съдържат: 
а) абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм;
б) бар код с номера на индивидуалната идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство с минимална височина 8 мм; 
в) номера на индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство, като първите 11 символа са с височина 5 мм, а последните 4 – с височина 10 мм
 
Пчелните семейства се идентифицират от собственика на животновъдния обект като от дясната страна на предната част на капака на кошера се поставя индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство. Задължително условие е това тя да бъде закрепена трайно, така че да остане на мястото на поставяне.
 
„Табелките вече започнаха да се слагат. Продават се и има няколко фирми, като са на цени от 0,50 лв. до 1 лв. за една табелка. Въпреки табелките, при всяко едно загинало пчелно семейство, пчеларят трябва да вземе този номер, да го върне на ветеринаря и да си купи нов номер, а след това да го монтира. Това значи, че никой няма да го прави и следователно няма да се отчита смъртността на пчелните семейства“, заключи Куменов.