Пчелари, които имат между 10 и 200 пчелни семейства ще могат да кандидатстват за минимална помощ de minimis за 2015 година. 
 
Приемът на документи започва от 10 юни и ще продължи до 30 юни 2015 г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 13 юли до 31 юли 2015 г. 
[news]
За de minimis могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства. Пчелините, които отглеждат трябва да са регистрирани или пререгистрирани като животновъден обект по реда на Наредба 27 за регистрация на пчелните семейства. Пчеларите не трябва да имат изискуеми задължения към Фонд Земеделие, а при наличие на такива – те се прихващат от помощта.
 
Земеделските стопани трябва да запазят 90% от пчелните семейства, за които са получили помощта. За целта до 1 декември 2015 г. представят ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства, удостоверяващ броят им. 
 
Бюджетът, отпуснат от ДФЗ за de minimis на пчелите е в размер на 3 500 000 лева. 


Указания за държавна помощ De minimis за пчели през 2015 г
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!