Стопаните получиха общо над 7,5 млн. лв. по Националната програма по пчеларство (НПП), прием 2021 г. От тях 6,5 млн. лв. са изплатени по мерките на програмата, а 1 млн. лв. – под формата на кредити, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Посевните норми са решаващи за късните ноемврийски сеитби

6 534 589 лв. са преведени по 1 805 заявления за плащане по мерките от Националната програма по пчеларство. Най-голям интерес има по мярка А за закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти, както и по мярка Д за пчелни кошери, отводки и пчелни майки. По мярка А са платени 3 132 068 лв., а  по мярка Д – 2 800 452 лв.

1 061 000 лв. са предоставени под формата на нисколихвени кредити, за да могат бенефициерите да изпълнят поетите от тях ангажименти по одобрените проекти. По прием 2021 г. са постъпили 222 заявления за кредит. За сравнение с предходната година, повишението на броя на предоставените кредити е с над 40%.

Годишният лихвен процент е 2,5% за 2021 г. и се обезпечава чрез издаване на запис на заповед.

От ДФЗ припомнят, че Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по НПП се прилага за десета поредна година. Цялата информация за условията за кандидатстване е качена ТУК.