Подготвя се промяна в Наказателния кодекс, която е пряко свързана с отравянето на пчели, каза за Агри.БГ Красимир Богданов. Депутатът е изключително съпричастен към проблемите на хората от бранша, тъй като самият той се занимава с пчеларство, макар и любителски засега.

Времето за пръскания – крайъгълният камък в Наредба 13

След много срещи и разговори със стопани от Северозападна България става ясно, че отравянето на пчели е зачестило през последните години. На много места се използват некачествени препарати, не се спазват изискванията за оповестяване на пчеларите. Някои големи зърнопроизводители дори се чувстват над закона и не се съобразяват със своите колеги от пчеларския сектор.

„Министерство на земеделието подготвя от следващата година пускане на електронна система за оповестяване, в която ще могат да се изпращат сигнали, снимки, видеорепортажи за такива нерегламентирани пръскания, но това не решава цялостно проблема. Затова смятаме, че трябва да има строги санкции в наказателния кодекс.

Както за убиване на други животни има строги наказания и се носи наказателна отговорност, така трябва да е и за пчелите. Не виждам с какво тези полезни за цялото човечество създания трябва да бъдат изваждани от контекста и да не се носят сериозни санкции за тяхното убиване. Пчеларството е и поминък за много хора!”, емоционално коментира депутатът пчелар.

С юристи вече е е обсъждано точно каква да бъде санкцията, която да предвиди законодателят. На първо място, в работния вариант се предвижда да бъдат завишени глобите, които се прилагат към момента по Закона за пчеларството. Разглежда се обаче и идеята да има наказание „лишаване от свобода” за по-драстичните случаи, т.е. при унищожаване на 100, 200 или повече пчелни семейства.

„Такива примери и към момента не липсват. Случвало се е вече да бъдат отровени кошери и по този начин да бъде унищожен поминъкът на цели семейства и да се създаде опасност от мор на пчелите в цели населени места. Считам, че година или две затвор би бил логично следствие за една такава буквално убийствена безотговорност”, коментира още Богданов.

Според него един такъв нов текст в Наказателния кодекс би действал и превантивно, защото тези, които сега не се съобразяват с институциалното изискване на Министерството, ще бъдат принудени да съблюдават императивното изискване на закона.