164 заявления за кандидатстване за близо 800 000 лева са постъпили от страна на пчеларите по схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Повишението на броя на предоставените кредити спрямо предходната година до този момент е с над 30%, съобщават от Фонда.

Пчелари, може да подавате заявления за плащане от 1 юни


Кредитите се предоставят при намален годишен лихвен процент в размер на 2,5 %. Те покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Националната програма по пчеларство. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).


Приемът на заявления за кандидатстване по схемата за кредитиране е до 30 юни 2021 г. и всички желаещи с одобрени проекти по НПП могат да се възползват от финансиране при изгодни условия.

Цялата информация за условията за кандидатстване по схемата са публикувани на интернет страницата на ДФЗ