Европа е най-големият пазар за ягоди. Той предлага добри възможности за развитие и вносителите на замразена продукция го предчопитат. Общата тенденция на пазара е потреблението на замразени ягоди и плодове на Стария континент постоянно да расте, информира FreshPlaza.

Суперплодовете завладяват света

Според експерти за последните 5 години потреблението на този тип продукция бележи 5% ръст всяка година.

В други региони, извън пределите на Европа, добри шансове за производителите на замразени плодове предлагат развиващите се пазари в Северна Африка, Азия и Америка.

Особено перспективни са пазарите в Китай и Америка, които имат дял от световното потребление, възлизащ на 56%.

Благодарение на разнообразието от сортове, възможностите за подобряването им, по-продължителния срок на съхранение, формирането на нови хранителни навици и увеличаването на потреблението на горски плодове в качеството на популярна храна, прогнозите сочат, че през следващите няколко години обемът на вноса на замразени ягоди в цял свят ще продължи да се увеличава.

Основен купувач на замразена продукция е хранителната промишленост. Търговците на дребно също са потенциални клиенти, които са готови да платят по-висока цена за готовата продукция, но само ако е от най-високо качество.