Въпреки че изкуственото месо поевтиня 30 000 пъти за последните 4 години, производството на натурално месо продължава да остава печеливш бизнес, както и производството на фуражи и добавки.

Облекчиха свинефермите във Варненско

На форума "ПротеинТек 2018", който се състоя в Москва през септември тази година, президентът на Руската асоциация на биогоривата Алексей Аблаев, разказа за тенденциите на пазара за фуражи и добавки за животновъдството, информира agroxxi.ru.

Пазарът на фуражни протеини ще превиши 200 млрд. долара до 2024 г.

Протеиновото хранене на селскостопанските животни е особено важно за едрите производители, тъй като протеинът има важно значение в храненето на преживните животни.

Ефективността на естествения синтез на протеина от микрофлората на кравите например понижава загубата на мляко и намалява съдържанието на мазнини в него. Освен това дефицитът на протеин в храненето провокира у добитъка азотен глад, което може да доведе до хипопротеинемия.

Други негативни последствия включват понижаване на хемоглобина в кръвта, нарушаване на синтеза на ферментите, нарушения в имунната система и т.н.

Фуражните протеини също така са  част отменюто на свинете и домашните птици. Синтетичните аминокиселини, които се пускат от промишлените компании, са необходими в животновъдството като доставчици на протеин за животинския организъм.

Колкото до източниците на протеини в фуража на селскостопанските животни, то тук преобладава растителната суровина.